Lars Salviuspriset 2020

Lars Salviuspriset på 100 000 kronor utdelas årligen sedan 1991 för särskilt framstående insatser inom forskningskommunikation och populärvetenskap. Priset kan delas mellan två eller fler personer och kan delas ut till institutioner och organisationer. Juryns beslut är hemligt fram till utdelningstillfället, även för mottagaren.

Lars Salviuspriset för 2020, 100 000 kr, har tilldelats den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet. Priset utdelas årligen för särskilt framstående insatser inom forskningskommunikation och populärvetenskap. Juryns beslut är hemligt fram till utdelningstillfället.

Priset överlämnades i samband med presentationen av årets VA-barometer som sker online via Zoom i Stockholm, den 14 december 2020.

Foto Göran Blomqvist

Juryns motivering:

”Vetenskap & Allmänhet har på knappt två decennier profilerat sig som respekterad aktör i gränslandet mellan akademi och samhälle. Genom att fungera som driven kunskapsnod, mötesplats och initierad samarbetspartner har viktiga kontakter kunnat knytas. Med stark övertygelse om att morgondagens välfärd grundas i forskningen har föreningen oförtröttligt satt möten, utveckling och kommunikation i centrum.”

I Lars Salviusföreningens jury för 2020 ingår dr Göran Blomqvist, ordföranden, f.d. vd Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, Katarina Barrling, docent i statskunskap, Institutet för personal och företagsutveckling, IPF, Anders Bergman, förläggare på Natur & Kultur, Cecilia Odlind chefredaktör för
Karolinska Institutets populärvetenskapliga tidning Medicinsk Vetenskap samt Nina Wormbs civilingenjör i teknisk fysik och professor i teknikhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.