Lars Salviuspriset 2019

Lars Salviuspriset på 100 000 kronor utdelas årligen sedan 1991 för särskilt framstående insatser inom forskningskommunikation och populärvetenskap. Priset kan delas mellan två eller fler personer och kan delas ut till institutioner och organisationer. Juryns beslut är hemligt fram till utdelningstillfället, även för mottagaren.

Lars Salviuspriset för 2019, 100 000 kr, har tilldelats Svenska Dagbladets Under strecket.

Priset utdelas årligen för särskilt framstående insatser inom forskningskommunikation och populärvetenskap. Juryns beslut är hemligt fram till utdelningstillfället.

Priset överlämnades på Skissernas museum i Lund, den 22 november 2018.

Juryns motivering:

”Svenska Dagbladets Under strecket tilldelas Lars Salviuspriset för att dagligen i hundra år ha förmedlat kunskap från forskningens alla fält till generation efter generation av läsare. Ett oräkneligt antal skribenter har här kunnat nå ut med sina insikter om både aktuella och tidlösa frågor. Den pågående digitaliseringen av understreckarna gör denna kulturskatt tillgänglig för envar.”

Lars Salviuspriset för 2019, 100 000 kr, har tilldelats Svenska Dagbladets Under strecket.
Priset mottogs av Ludvig Hertzberg.
Foto: Alexandra Borg