Lars Salviuspriset 2021

Lars Salviuspriset på 100 000 kronor utdelas årligen sedan 1991 för särskilt framstående insatser inom forskningskommunikation och populärvetenskap. Priset kan delas mellan två eller fler personer och kan delas ut till institutioner och organisationer. Juryns beslut är hemligt fram till utdelningstillfället, även för mottagaren.

Lars Salviuspriset för 2021, 100 000 kr, har tilldelats professor Bodil Jönsson vid Lunds universitet. Priset utdelas årligen för särskilt framstående insatser inom forskningskommunikation och populärvetenskap.

Priset överlämnades till Bodil Jönsson den 21 oktober 2021. Juryns beslut är hemligt fram till utdelningstillfället.

Juryns motivering:

”Bodil Jönsson får priset för att under många år ha satt djupa avtryck i det offentliga samtalet. Hon blev känd genom teve-programmet Fråga Lund, där hon under en lång period bland annat besvarade frågor om fysik. En bred allmänhet har fängslats av hennes populärvetenskapliga författarskap. Böckerna, liksom hennes blogg, behandlar vitt skilda ämnen: arbete, stress, åldrande, tillit, trygghet och tid. Hennes Tio tankar om tid (1999) är den mest lästa av dessa ”tankeböcker”, översatt och spridd även utomlands. Bodil Jönsson är en förebild i sin nyfikenhet och vilja att förstå, förklara och berätta. Hon behandlar det allra svåraste med lätthet och språklig klarhet. På så vis bjuder hon in läsaren och öppnar dörrar till ny förståelse och kunskap. Hon kombinerar skickligt sina olika expertområden och omsätter dem i texter som förmedlar klokhet, eftertanke och omdöme, kvaliteter som samtiden behöver.”

Bodil Jönsson Foto Göran Blomqvist
Bodil Jönsson Foto Göran Blomqvist

I Lars Salviusföreningens jury för 2021 ingår dr Göran Blomqvist, ordförande, f.d. vd för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, Katarina Barrling, docent i statskunskap, Institutet för personal- och företagsutveckling, IPF, Anders Bergman, förläggare på Natur & Kultur, Cecilia Odlind, chefredaktör för Karolinska Institutets populärvetenskapliga tidning Medicinsk Vetenskap samt Nina Wormbs, civilingenjör i teknisk fysik och professor i teknikhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.