Lars Salviuspriset 2022

Lars Salviuspriset på 100 000 kronor utdelas årligen sedan 1991 för särskilt framstående insatser inom forskningskommunikation och populärvetenskap. Priset kan delas mellan två eller fler personer och kan delas ut till institutioner och organisationer. Juryns beslut är hemligt fram till utdelningstillfället, även för mottagaren.

Lars Salviuspriset för 2022, 100 000 kr, har tilldelats den ideella föreningen Wikimedia Sverige, Stockholm. Priset utdelas årligen för särskilt framstående insatser inom forskningskommunikation och populärvetenskap.

Priset överlämnades till Wikimedia Sveriges ordförande Mattias Blomgren den 19 november 2022, vid Wikimedias styrelsemöte på Norrsken House, Stockholm.

Juryns motivering:

”Wikimedia Sverige är organisationen bakom Wikipedia. Wikipedia är en icke-kommersiell insats som blivit världens största populärvetenskapliga plattform och har förnyat forskningskommunikationen.  Många studenter, journalister, författare, forskare, liksom en brett sammansatt, intresserad allmänhet använder dagligen uppgifter från Wikipedia, där snabbheten är en stor fördel. De mest använda sökmotorerna leder ofta till Wikipedia. Wikipediaartiklar används också för att finna ytterligare relevanta och auktoritativa källor.”

Mattias Blomgren. Foto: Göran Blomqvist

I  Lars  Salviusföreningens  jury  för  2022  ingår dr Göran  Blomqvist, ordförande,  f.d.  vd  för StiftelsenRiksbankens  Jubileumsfond, Katarina  Barrling,  docent  i  statskunskap,  Institutet  för  personal-  och företagsutveckling,  IPF,   Cecilia  Odlind,   chefredaktör för  Karolinska  Institutets  populärvetenskapliga  tidning  Medicinsk  Vetenskap  samt  Nina Wormbs,  civilingenjör  i  teknisk  fysik  och  professor  i  teknikhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.