Lars Salviuspriset 2023

Lars Salviuspriset på 100 000 kronor utdelas årligen sedan 1991 för särskilt framstående insatser inom forskningskommunikation och populärvetenskap. Priset kan delas mellan två eller fler personer och kan delas ut till institutioner och organisationer.

Lars Salviuspriset för 2023, 100 000 kr, har tilldelats redaktör Magnus Linton, Stockholm.

Priset utdelas årligen för särskilt framstående insatser inom forskningskommunikation och populärvetenskap.

Juryns motivering:

”Lars Salviuspriset 2023 tilldelas redaktör Magnus Linton för hans uthålliga, handfasta och inspirerande insatser för ökad lust, högre kvalitet och större mod i det vetenskapliga berättandet.”

Priset överlämnades till Magnus Linton vid en lunch med juryns medlemmar i Stockholm den 8 juni. 

I Lars Salviusföreningens jury för 2023 ingår dr Göran Blomqvist, ordförande, f.d. vd för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, Katarina Barrling, docent i statskunskap, Institutet för personal- och företagsutveckling, IPF, Cecilia Odlind, chefredaktör för Karolinska Institutets populärvetenskapliga tidning Medicinsk Vetenskap samt Nina Wormbs, civilingenjör i teknisk fysik och professor i teknikhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.