Lars Salviuspriset 2024

Lars Salviuspriset på 100 000 kronor utdelas årligen sedan 1991 för särskilt framstående insatser inom forskningskommunikation och populärvetenskap. Priset kan delas mellan två eller fler personer och kan delas ut till institutioner och organisationer.

Lars Salviuspriset för 2024, 100 000 kr, har tilldelats tidskriften Respons.

Priset utdelas årligen för särskilt framstående insatser inom forskningskommunikation och populärvetenskap.

Juryns motivering:

”Lars Salviuspriset 2024 tilldelas tidskriften Respons som med kvalitet och ihärdighet sedan mer än tio år fördjupat den kvalificerade facklitterära kritiken.”

Priset överlämnades till chefredaktör Urban Lundberg den 10 juni. Juryns ordförande Mattias Pettersson:

– Respons fyller verkligen en unik roll i det populärvetenskapliga ekosystemet i Sverige idag, när vi ser att utrymmet för facklitteratur i skärningspunkten mellan akademi och allmänhet krymper i de flesta andra medier.

I Lars Salviusföreningens jury för 2024 ingår ordförande Mattias Pettersson, redaktionsansvarig på Volante, Katarina Barrling, docent i statskunskap, Institutet för personal- och företagsutveckling, IPF, Nina Wormbs, civilingenjör i teknisk fysik och professor i teknikhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Henrik Brändén, mikrobiolog och författare samt Anders Svensson, journalist och språkvetare, chefredaktör på Språktidningen.