Tidigare mottagare

Tidigare mottagare av Lars Salviuspriset

Lars Salviuspriset på 100 000 kronor utdelas årligen sedan 1991 för särskilt framstående insatser inom forskningskommunikation och populärvetenskap. Priset kan delas mellan två eller fler personer och kan delas ut till institutioner och organisationer.

Juryns beslut är hemligt fram till utdelningstillfället, även för mottagaren.

Tidigare pristagare
2021 Bodil Jönsson, professor emerita, avdelningen för rehabiliteringsteknik, Lunds Universitet
2020 den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet
2019 Svenska Dagbladets Under strecket
2018 Yvonne Hirdman, professor emeritus, Historiska institutionen, Stockholms universitet
2017 Torbjörn Åkerstedt, professor, föreståndare, Stockholm Stress Center, Stockholms universitet
2016 Siv Strömquist, docent, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet
2015 Agnes Wold, överläkare, professor i klinisk bakteriologi, Göteborgs universitet
2013/2014 Nina Björk, författare, kulturskribent, filosofie doktor i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet
2012 Sverker Sörlin, författare, professor i miljöhistoria, Kungliga Tekniska högskolan
2011 Johan Nilsson, Artportalen
2010 P3 Dokumentär, Sveriges Radio
2009 Hugo Lagercrantz, professor i pediatrik, särskilt neonatologi, Karolinska Institutet
2008 Karin Johannisson, professor i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet
2007 Bengt Gustafsson, professor i teoretisk astrofysik, Uppsala universitet
2006 Bert Bolin, professor emeritus, Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet, och Christian Azar, professor i fysisk resursteori, Chalmers tekniska högskola
2005 Forskning & Framsteg
2004 Jan Hjärpe, professor i islamologi, Lunds universitet
2003 Catharina Grünbaum, språkvårdare, Dagens Nyheter, och Lars-Gunnar Andersson, professor i modern svenska, Göteborgs universitet
2002 Klas Fresk, vd för Tom Tits experiment, Södertälje
2001 Hans-Uno Bengtsson, docent i fysik, Lunds universitet
2000 Gunnar Bjursell, professor i molekylär biologi, Göteborgs universitet
1999 Helge Skoog, skådespelare
1998 Solveig Ståhl, vetenskapsjournalist, Lunds universitet
1997 Ingemar Franzén, tecknare på Ny Teknik
1996 Annagreta Dyring, forskningsinformatör, och Eric Dyring, vetenskapsjournalist
1995 Ann Marie Israelsson, museichef, Teknikens Hus i Luleå
1994 Anders Björnsson, vetenskaplig medarbetare, Svenska Dagbladet, tidigare vid Sveriges Radios vetenskapsredaktion
1993 Kerstin Fredga, professor, astronomipopularisator, generaldirektör för Rymdstyrelsen
1992 Hans Furuhagen, historiker, författare, tv-producent
1991 Sven Lidman, lexikonproducent