Lars Salviuspriset

Lars Salviuspriset 2021

Lars Salviuspriset på 100 000 kronor utdelas årligen sedan 1991 för särskilt framstående insatser inom forskningskommunikation och populärvetenskap. Priset kan delas mellan två eller fler personer och kan delas ut till institutioner och organisationer. Juryns beslut är hemligt fram till utdelningstillfället, även för mottagaren.

Lars Salviuspriset för 2021, 100 000 kr, har tilldelats professor Bodil Jönsson vid Lunds universitet. Priset utdelas årligen för särskilt framstående insatser inom forskningskommunikation och populärvetenskap.

Priset överlämnades till Bodil Jönsson den 21 oktober 2021. Juryns beslut är hemligt fram till utdelningstillfället.

Juryns motivering:

”Bodil Jönsson får priset för att under många år ha satt djupa avtryck i det offentliga samtalet. Hon blev känd genom teve-programmet Fråga Lund, där hon under en lång period bland annat besvarade frågor om fysik. En bred allmänhet har fängslats av hennes populärvetenskapliga författarskap. Böckerna, liksom hennes blogg, behandlar vitt skilda ämnen: arbete, stress, åldrande, tillit, trygghet och tid. Hennes Tio tankar om tid (1999) är den mest lästa av dessa ”tankeböcker”, översatt och spridd även utomlands. Bodil Jönsson är en förebild i sin nyfikenhet och vilja att förstå, förklara och berätta. Hon behandlar det allra svåraste med lätthet och språklig klarhet. På så vis bjuder hon in läsaren och öppnar dörrar till ny förståelse och kunskap. Hon kombinerar skickligt sina olika expertområden och omsätter dem i texter som förmedlar klokhet, eftertanke och omdöme, kvaliteter som samtiden behöver.”

Bodil Jönsson Foto Göran Blomqvist
Bodil Jönsson Foto Göran Blomqvist

I Lars Salviusföreningens jury för 2021 ingår dr Göran Blomqvist, ordförande, f.d. vd för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, Katarina Barrling, docent i statskunskap, Institutet för personal- och företagsutveckling, IPF, Anders Bergman, förläggare på Natur & Kultur, Cecilia Odlind, chefredaktör för Karolinska Institutets populärvetenskapliga tidning Medicinsk Vetenskap samt Nina Wormbs, civilingenjör i teknisk fysik och professor i teknikhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

Tidigare pristagare

Lars Salviuspriset på 100 000 kronor utdelas årligen sedan 1991 för särskilt framstående insatser inom forskningskommunikation och populärvetenskap. Priset kan delas mellan två eller fler personer och kan delas ut till institutioner och organisationer.

Juryns beslut är hemligt fram till utdelningstillfället, även för mottagaren.

Tidigare pristagare
2020 den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet
2019 Svenska Dagbladets Under strecket
2018 Yvonne Hirdman, professor emeritus, Historiska institutionen, Stockholms universitet
2017 Torbjörn Åkerstedt, professor, föreståndare, Stockholm Stress Center, Stockholms universitet
2016 Siv Strömquist, docent, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet
2015 Agnes Wold, överläkare, professor i klinisk bakteriologi, Göteborgs universitet
2013/2014 Nina Björk, författare, kulturskribent, filosofie doktor i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet
2012 Sverker Sörlin, författare, professor i miljöhistoria, Kungliga Tekniska högskolan
2011 Johan Nilsson, Artportalen
2010 P3 Dokumentär, Sveriges Radio
2009 Hugo Lagercrantz, professor i pediatrik, särskilt neonatologi, Karolinska Institutet
2008 Karin Johannisson, professor i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet
2007 Bengt Gustafsson, professor i teoretisk astrofysik, Uppsala universitet
2006 Bert Bolin, professor emeritus, Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet, och Christian Azar, professor i fysisk resursteori, Chalmers tekniska högskola
2005 Forskning & Framsteg
2004 Jan Hjärpe, professor i islamologi, Lunds universitet
2003 Catharina Grünbaum, språkvårdare, Dagens Nyheter, och Lars-Gunnar Andersson, professor i modern svenska, Göteborgs universitet
2002 Klas Fresk, vd för Tom Tits experiment, Södertälje
2001 Hans-Uno Bengtsson, docent i fysik, Lunds universitet
2000 Gunnar Bjursell, professor i molekylär biologi, Göteborgs universitet
1999 Helge Skoog, skådespelare
1998 Solveig Ståhl, vetenskapsjournalist, Lunds universitet
1997 Ingemar Franzén, tecknare på Ny Teknik
1996 Annagreta Dyring, forskningsinformatör, och Eric Dyring, vetenskapsjournalist
1995 Ann Marie Israelsson, museichef, Teknikens Hus i Luleå
1994 Anders Björnsson, vetenskaplig medarbetare, Svenska Dagbladet, tidigare vid Sveriges Radios vetenskapsredaktion
1993 Kerstin Fredga, professor, astronomipopularisator, generaldirektör för Rymdstyrelsen
1992 Hans Furuhagen, historiker, författare, tv-producent
1991 Sven Lidman, lexikonproducent