Stipendium

Vem kan få stipendium?
Stipendierna ges för redan utförda insatser och tilldelas fysiska personer som har en betydande skriftlig produktion, i huvudsak av vetenskaplig karaktär, och vilkas verk kan antas ha använts, företrädesvis kopierats, vid universitet och högskolor. Stipendierna utlyses varje vår med sista ansökningsdag 30 september, och utdelning sker senare på hösten. Stipendierna är för närvarande på 40 000 kronor.

Om verk har samförfattats med andra räknas – som sedvanligt inom bibliometri – författarandelar. Ett verk med fem författare motsvarar sålunda 0,2 publikationer.

Verk där författaren avsagt sig sina ekonomiska rättigheter, exempelvis när verket görs tillgängligt under open access eller creative commons, faller utanför stipendiebedömningen

Stipendier kan erhållas flera gånger, dock med minst fem års mellanrum och påföljande gånger enbart för verk som utgivits sedan den sökande erhöll stipendiet senast.

Ersättning för kopiering ur läromedel kan sökas i andra instanser och berör inte dessa stipendier.

Att en sökande inom två år erhållit annat stipendium baserat på kopieringsmedel minskar prioriteringen av ansökan.

Här hittar du information om hur du ansöker och ansökningsblanketten.