Mottagare av projektbidrag och stipendier 2020

Lars Salviusföreningen delar årligen ut stipendier till upphovsmän och utgivare vars verk används vid högskolor och universitet. Bidrag utdelas även till projekt som i vid mening främjar den vetenskapliga och populärvetenskapliga kommunikationsprocessen. Medlen kommer från Bonus Copyright Access och är ersättning för kopiering ur vetenskapligt material vid landets högskolor och universitet. Lars Salviusföreningen har bildats av Sveriges Författarförbund, Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Tidskrifter.

I Lars Salviusföreningens jury för 2020 ingår Göran Blomqvist (ordförande), f d vd Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, Katarina Barrling, docent i statskunskap, Institutet för personal och företagsutveckling, IPF, Anders Bergman, förläggare på Natur & Kultur, Cecilia Odlind, chefredaktör för Karolinska institutets populärvetenskapliga tidskrift Medicinsk Vetenskap samt Nina Wormbs civilingenjör i teknisk fysik och professor i teknikhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

Projektbidrag har för 2020 tilldelats

Sofia Häggman, Uppsala, tilldelas 100 000 kr för en ”populärvetenskaplig monografi om mumier”

Dag Lindström, Stockholm tilldelas 85 000 kr för en ”populärvetenskaplig bok om skråväsendet i Sverige”

DIBB förlag ekonomisk förening, Linköping, tilldelas 45 000 kr för en ”svensk arkitekturhistoria för barn”

2020 års mottagare av stipendier

Stipendier om 30 000 kronor har tilldelats:

Anders Björnsson, Kista
Anders Ivarsson Westerberg, Södertälje
Anders Kjellberg, Lund
Anders Rydell, Uppsala
Ann Frisén, Göteborg
Charlotte Simonsson, Lund
Folke Tersman, Stockholm
Hans Lorentz, Helsingborg
Jan Selling, Nässjö
Janeth Leksell, Falun
Jenny Berglund, Lidingö
Lars Kleberg, Järfälla
Martin Wiklund, Göteborg
Mohammad Fazlhashemi, Sollentuna
Motzi Eklöf, Malmköping
Per Jensen, Rimforsa
Silvia Edling, Uppsala
Torbjörn Tännsjö, Stockholm
Ulrika Söderlind, Spånga