Mottagare av projektbidrag och stipendier 2023

Lars Salviusföreningen delar årligen ut stipendier till upphovsmän och utgivare vars verk används vid högskolor och universitet. Bidrag utdelas även till projekt som i vid mening främjar den vetenskapliga och populärvetenskapliga kommunikationsprocessen. Medlen kommer från Bonus Copyright Access och är ersättning för kopiering ur vetenskapligt material vid landets högskolor och universitet. Lars Salviusföreningen har bildats av Sveriges Författarförbund, Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Tidskrifter.

I Lars Salviusföreningens jury för 2023 ingår Göran Blomqvist (ordförande), f d vd Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, Katarina Barrling, docent i statskunskap, Institutet för personal och företagsutveckling, IPF, Cecilia Odlind, chefredaktör för Karolinska institutets populärvetenskapliga tidskrift Medicinsk Vetenskap, Nina Wormbs civilingenjör i teknisk fysik och professor i teknikhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH samt Mattias Pettersson, redaktör på Volante

Projektbidrag har för 2023 tilldelats

 Bea Uusma, Stockholm, för ”Spåren från Vitön” 75 000 kr 

 Bigert & Bergström AB, Stockholm, för ”Sensing the Arctic” 80 000 kr 

Git Skoglund, Göteborg, Manusbearbetning av Sellergrens artikelserie om vilda och odlade textil-och pappersväxter 45 000 kr 

 Niklas Hill, Stockholm, Populärvetenskaplig serie om synen på föreningsdemokrati 80 000 kr 

2023 års mottagare av stipendier

Stipendier om 40 000 kronor har tilldelats:

 Git Skoglund, Göteborg
Marie Demker, Göteborg 
Helena Mattsson, Stockholm
Mats Burström, Stockholm 
Jan-Åke Alvarsson, Uppsala
Mattias Tydén, Stockholm 
Jenny Gunnarsson Payne, Huddinge
Mikael Ottosson, Linköping 
Klas-Göran Karlsson, Falsterbo
Mikael Rostila, Ekerö 
Malena Janson, Bagarmossen
Öyvind Vågen, Stockholm 
Maria Margareta Österholm, Bandhagen