Mottagare av projektbidrag och stipendier 2022

Lars Salviusföreningen delar årligen ut stipendier till upphovsmän och utgivare vars verk används vid högskolor och universitet. Bidrag utdelas även till projekt som i vid mening främjar den vetenskapliga och populärvetenskapliga kommunikationsprocessen. Medlen kommer från Bonus Copyright Access och är ersättning för kopiering ur vetenskapligt material vid landets högskolor och universitet. Lars Salviusföreningen har bildats av Sveriges Författarförbund, Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Tidskrifter.

I Lars Salviusföreningens jury för 2022 ingår Göran Blomqvist (ordförande), f d vd Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, Katarina Barrling, docent i statskunskap, Institutet för personal och företagsutveckling, IPF, Cecilia Odlind, chefredaktör för Karolinska institu-tets populärvetenskapliga tidskrift Medicinsk Vetenskap samt Nina Wormbs civilingenjör i teknisk fysik och professor i teknikhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. 

Projektbidrag har för 2022 tilldelats

 Journalism Robotics Stockholm AB (Newsworthy), Stockholm, tilldelas 100 000 kr för ”Botten Ada — en ny typ av sammanvägd opinionsmätning baserad på statistisk forskning”.

Klimatkoll Guldheden AB, Göteborg, tilldelas 100 000 kr för spelet ”Energikoll!”.

Mattias Frihammar, Stockholm, institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier vid Stockholms universitet, tilldelas 100 000 kr för ”Kungen 50 år på tronen – en forskarafton”.

2022 års mottagare av stipendier

Stipendier om 40 000 kronor har tilldelats:

Ania Willman, Landskrona 
Karin Bojs, Stockholm 
Annika Lindberg, Göteborg
Lars Burman, Uppsala
Bengt Svensson, Lund
Maria Bäckman, Stockholm
Björn-Ola Linnér, Linköping 
Maria Lantz, Stockholm
Carin Holmberg, Johanneshov
Mikhail Liberman, Uppsala
Daniel Möller, Lund
Staffan Bergwik, Bromma
Johan Tralau, Stockholm
Susanna Toivonen, Stockholm
Johan Zelando, Göteborg    
Viktoria Wibeck, Ljungsbro